Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Arystofanes, Chmury, przeł. Bogusław Butrymowicz, Nakł. Krak. S-ki Wyd., Kraków 1923, ss.128, (Biblioteka Narodowa, ser. II, nr 27).

Arystofanes, Eirene t.j. Pokój, Biblioteka Warszawska, 3(95), 1864, przeł. Zygmunt Węclewski, s.398-434.

Arystofanes, Gromiwoja, przeł. Edmund Żegota Cięglewicz, Wyd. G. Gebethnera i Sp., Kraków 1910, ss.XXIV+120.

Arystofanes, Komedie, tom 1, przeł. Janina Ławińska-Tyszkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss.463, (Biblioteka Antyczna).

Arystofanes, Ptaki, przeł. Bogusław Butrynowicz, Nakł. Krak. S-ki Wyd., Kraków 1922, ss.146, (Biblioteka Narodowa, ser. II, nr 23).

Arystofanes, Rycerze, przeł. Bogusław Butrymowicz, Nakł. Księg. F. Westa, Brody 1907, ss.119, (Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy).

Arystofanes, Rycerze, przeł. Bogusław Butrynowicz, Nakł. Krak. S-ki Wyd., Kraków 1921, ss.XLV+96.

Arystofanes, Rycerze, Biblioteka Warszawska, 1(137), 1875, przeł. Józef Szujski, s.1-48.

Arystofanes, Rycerze. Komedya, przeł. Franciszek Konarski, Wyd. Dzieł Tanich A. Wiślickiego, Warszawa 1881, ss.150.

Arystofanes, Rycerze. Komedya Arystofanesa grana w 425 roku przed Chrystusem w Atenach. Przedstawiona w styczniu 1873 roku na scenie Krakowskiej, przeł. Józef Szujski, Nakł. Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1875, ss.48.

Arystofanes, Żaby (prolog w. 180-270), Eos, 2(1895), 1, przeł. Franciszek Konarski, s.68-73, www.wbc.poznan.pl.

Arystofanes, Żaby (w. 316-415), Eos, 6(1900), 1, przeł. Franciszek Konarski, s.20-24, www.wbc.poznan.pl.