Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mierzyński Antoni, Polemika z Hieronimem Łopacińskim z powodu recenzji do przekładu Korneliusa, Biblioteka Warszawska, 4(176), 1884, s.472-475.

Mierzyński Antoni, Przyczynki do mitologii porównawczej, Biblioteka Warszawska, 2(106), 1867, s.132-151.

Mierzyński Antoni, Przyczynki do mitologii porównawczej, Biblioteka Warszawska, 2(106), 1867, s.256-273.