Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mielczarek Mariusz, Demonstracja wojskowa w Dafne w 166 r. p.n.e. a wyprawa Antiocha IV Epifanesa na Wschód, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 44, 1992, s.3-12.

Mielczarek Mariusz, Mennictwo starożytnej Grecji: mennictwo okresów archaicznego i klasycznego, tom I, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa - Kraków 2006, ss.277, (Zarys mennictwa europejskiego).

Mielczarek Mariusz, Monety jako środek komunikowania się w antycznej greckiej polis i poza nią. Z przykładem Olbii nad Morzem Czarnym, [w:] Pieniądz a propaganda. Wspólne dziedzictwo Europy. Studia i materiały. Białoruś-Bułgaria-Czechy-Litwa-Łotwa-Mołdawia-Polska-Rosja-Rumunia-Słowacja-Ukraina; red. K. Filipow, Augustów-W-wa 2015, ss.5-17, docplayer.pl; skarb.khoz.ru; doczz.pl.

Mielczarek Mariusz, O organizacji wojska u Roksalanów. Między sojuszem z Pakesem a wyprawą na Mezję w 69 r. n.e., Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.53-59.

Mielczarek Mariusz, O teorii pieniądza i praktyce instytucji banku w starożytnej Grecji doby klasycznej, [w:] Pieniądz i banki - wspólnota dziejów : (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość) : Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina : materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Supraśl, 5-7 IX 2002; red. K. Filipow, W-wa 2002, ss.11-16.