Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Leszka Małgorzata, Fabia-Eudokia - żona Herakliusza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 80, 2005, s.95-100.

Leszka Małgorzata, Między zwolennikami anomeizmu a homejczykami - biskupie peregrynacje Eudoksjusza z Germanikei, Przegląd Nauk Historycznych, 2(4), 2(2003), s.5-28.

Leszka Małgorzata, Patriarcha Akcjusz wobec uzurpacji Bazyliskosa 475-476, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 48, 1993, s.71-78.

Leszka Małgorzata, Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich, Wyd. UŁ, Łódź 2000, ss.136, (Byzantina Lodziensia, 5).