Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wolińska Teresa, Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego, część I. Dezerterzy z armii perskiej w Bizancjum, Przegląd Nauk Historycznych, 2, 1(2002), s.5-31.

Wolińska Teresa, Bessas - kariera Ostrogota w Bizancjum, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 80, 2005, s.81-93.

Wolińska Teresa, Spór o tytuł patriarchy ekumenicznego pomiędzy papieżem Grzegorzem Wielkim a biskupami Konstantynopola w świetle walki o prymat w Kościele powszechnym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 48, 1993, s.95-126.

Wolińska Teresa, Związki rodzinne w polityce personalnej Justyniana I, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 67, 2000, s.23-44.