Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Węclewski Zygmunt, Bukoliczna poezja w starożytnej Grecyi, Biblioteka Warszawska, 1(117), 1870, s.229-243.

Węclewski Zygmunt, Historya tragedyi greckiej, Biblioteka Warszawska, 3(75), 1859, s.1-21.

Węclewski Zygmunt, [rec.] Brandowski A., Wykład budowy wierszów Owidiego, Wergilego i Horacego, Biblioteka Warszawska, 1(113), 1869, s.466-468.

Węclewski Zygmunt, Słownik grecko - polski, S. Orgelbrand i Synowie, Warszawa 1905, ss.693.

Węclewski Zygmunt, Słownik grecko - polski, G. Dorn, Warszawa 1933, ss.693.

Węclewski Zygmunt, Słownik łacińsko - polski do autorów klasycznych, Wyd. J. M. Himmelblau, Kraków 1868, ss.778.

Węclewski Zygmunt, Studya w Polsce nad literaturą grecką w czterech przeszłych wiekach i przekłady tragików na język polski, Biblioteka Warszawska, 4(84), 1861, s.178-190.

Węclewski Zygmunt, Sztuka dziejopisarska starożytnych Greków i Rzymian, Biblioteka Warszawska, 1(117), 1870, s.362-388.

Węclewski Zygmunt, Teatr grecki, Biblioteka Warszawska, 3(75), 1859, s.379-398.