Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Appel Włodzimierz, "Didaskein" i "tarpein" u Homera, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.27-35.

Appel Włodzimierz, Epitafium Archilocha, Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 12, 2009, s.109-116.

Appel Włodzimierz, Homerycki "Hymn do Demeter", Roczniki Humanistyczne, 37-38, 1989-1990, 3, s.5-22.

Appel Włodzimierz, Homerycki "Hymn do Heraklesa", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.29-33.

Appel Włodzimierz, Kleanthes - poeta i filozof, Zesz. Nauk.Uniwersytetu M. Kopernika, Filozofia, 1983, 7, s.3-8.

Appel Włodzimierz, O epigramach z "Żywotów Homera" kilka słów, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.23-28.

Appel Włodzimierz, Przedmowa, [w:] Z. Abramowiczówna, W. Appel, Słownik polsko - starogrecki, Wyd. UAM, Toruń 2006, ss.5 - 7.

Appel Włodzimierz, [rec.] Dróżdż A., Epitafia i wyrocznie. Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji. Wyd. Nauk. Uniw. Pedagogicznego, Kraków 2013, ss.134, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.167-174, apcz.pl.

Appel Włodzimierz, Wstęp, [w:] ϒΜΝΟΙ ΟΜΗΡΙΚΟΙ czyli Hymny homeryckie, Algo, Toruń 2001, ss.5-23.