Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Nerczuk Zbigniew, Epistemologia a koncepcja sztuki w "Pochwale Heleny" i "Obronie Palamedesa" Gorgiasza z Leontinoi, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.35-52.

Nerczuk Zbigniew, Nature, man and logos: an outline of the anthropology of the sophists, Kultura i Edukacja, 2(112), 2016, s.43-52.

Nerczuk Zbigniew, "Przeciw etykom" Sekstusa Empiryka, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 1(36), 2003, s.5-21.

Nerczuk Zbigniew, Retoryczność platońskiej "Obrony Sokratesa", Studia Antyczne i Mediewistyczne, 3(38), 2005, s.43-48.

Nerczuk Zbigniew, Żywot Protagorasa u Diogenesa Laertiosa ("Żywoty i poglądy słynnych filozofów", IX, 50-56), Studia Antyczne i Mediewistyczne, 9(44), 2011, s.51-52.