Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wojciechowski Przemysław, Datacja rzymskich inskrypcji sakralnych: kryteria wewnętrzne, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 18, 3, 2011, s.3-16, apcz.umk.pl.

Wojciechowski Przemysław, Equites singulares Augusti: “jasnowłose bestie” czy elita oddziałów pomocniczych?, Antiquitas, 31, 2010, s.119-126.

Wojciechowski Przemysław, Kult Timawusa w antycznej Akwilei, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 29, 1996, s.73-89.

Wojciechowski Przemysław, Primordia Aquileiae. Z dziejów rzymskiej kolonizacji północno-wschodniej Cisalpiny, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.72-80.

Wojciechowski Przemysław, Rekonstrukcja fragmentu tzw. elogium Gajusza Semproniusza Tuditanusa, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.61-71.

Wojciechowski Przemysław, Sol w koncepcji religijnej Sewera Aleksandra, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 29, 1996, s.97-105.