Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Nehring Przemysław, Exordium w łacińskich żywotach świętych z IV i V wieku, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.179-199.

Nehring Przemysław, Historia i retoryka w Vita Sancti Pauli primi Eremitae św. Hieronima, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 29, 1996, s.107-119.

Nehring Przemysław, Marek Fabiusz Kwintylian. "O wstępie" - wprowadzenie, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 9(44), 2011, s.87-89.