Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Abramowiczówna Zofia, Komentarz krytyczny i egzegetyczny do Plutarcha Quaestiones convivales ks. I i II. Commentarius criticus et exegeticus ad Plutarchi Quaestionum convivalium ll. I et II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1960, ss.255, (TNT Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego IX 3).

Abramowiczówna Zofia, Appel Włodzimierz, Słownik polsko - starogrecki, Wyd. UAM, Toruń 2006, ss.421.

Abramowiczówna Zofia, "Vita Homeri" pseudo-Herodota, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.73-83.