Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

A. M., [rec.] Cyceron, Mowy wybrane, przekł. i oprac. J. Mrukówna, D. Turkowska, S. Kołodziejczyk, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1960, Mówią wieki, 9(33), 1960(3), s.33-34.

A. M., [rec.] Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1959, ss.558, Mówią wieki, 4(28), 1960(3), s.34-35.

A. M., [rec.] Schnayder J., Podróże i turystyka w Starożytności, Wyd. PZWS, Warszawa 1959, Mówią wieki, 4(28), 1960(3), s.35.