Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Witczak Krzysztof Tomasz, Greek dial. µυστίλη 'palm of the hand, handful', DO-SO-MO, 10, 2014, s.147-151.

Witczak Krzysztof Tomasz, Labiovelar stops in Mycenaean Gree: evidence for the chronology of their earliest delabialization, DO-SO-MO, s.81-88, (10,,2014,).

Witczak Krzysztof Tomasz, List Owidiuza do Perilli (Tristia III 7), 435-436, 1996, ss.118-134.

Witczak Krzysztof Tomasz, Lygdamus a Owidiusz. Przyczynek do chronologii "Corpus Tibullianum" i do datacji twórczości Lygdamusa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 11, 1997, s.75-85.

Witczak Krzysztof Tomasz, Martial's lagalopex 'long-eared bat', Classica Cracoviensia, 21, 2018, s.195-207.

Witczak Krzysztof Tomasz, Poglądy Traków na narodziny i śmierć człowieka na tle porównawczym, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.176-182.

Witczak Krzysztof Tomasz, Polskie tłumaczenia "Tristiów' Owidiusza, Collectanea Philologica, 5, 2003, s.139-153.

Witczak Krzysztof Tomasz, Straton z Sardes i Rufinuos w świetle loci similes, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.123-145.

Witczak Krzysztof Tomasz, The Roman elegist Servius Sulpicius - known or unknown?, Eos, 81, 1993, 1, s.77-82.

Witczak Krzysztof Tomasz, Uszkodzona pieczęć Nikandra z Kolofonu, Meander, 60, 4, 2005, s.401-406, www.ceeol.com.

Witczak Krzysztof Tomasz, Z problematyki weneckiej. Raz jeszcze o relacji Korneliusza Neposa o przybyszach z Indii, Slavia Occidentalis, 44, 1987, s.73-79.

Witczak Krzysztof Tomasz, Ze studiów nad religią Prasłowian. Część 2: Prapolska Nyja a grecka Enyo, Slavia Occidentalis, 51, 1994, s.123-132.