Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Axer Jerzy, Dyskusja o roli łaciny w "Nowych Atenach" Benedykta Chmielowskiego jako świadectwo republikańskiej tożsamości narodu szlacheckiego, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, red. J. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Wyd. DiG, Warszawa 2009, ss.33-44.

Axer Jerzy, Publiusz Klodiusz Pulcher i Tytus Anniusz Milo na Cyceronowej arenie wyobraźni, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.177-186.

Axer Jerzy, Spisek Katyliny w polskiej pamięci historycznej, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.93-100.

Axer Jerzy, Wakacje z małpami, Polityka, 2013, 32(2919), s.80-84.