Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wójcik Monika, Cesarz w Kościele czy ponad Kościołem? Relacje pomiędzy imperium a sacerdotium w IV wieku, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.279-298.

Wójcik Monika, Rzymska koncepcja fundacji - archaika czy źródło inspiracji dla współczesnych, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.152-171.

Wójcik Monika, Si Jesum Christum heredem quis scripserit... Chrystus jako spadkobierca w prawie justyniańskim, [w:] Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 20-23 IX 2006, red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska, Wyd. KUL, Lublin 2006, ss.41-52.