Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wronikowska Bożena, badania nad malowidłami z katakumb Rzymu w okresie po II wojnie światowej, Vox Patrum, 3, 1982, s.356-382.

Wronikowska Bożena, Historia badań nad malowidłami z katakumb Rzymu. Część I, Roczniki Humanistyczne, 29, 1981, 4, s.81-89.

Wronikowska Bożena, Poglądy Ojców Kościoła na sztukę w ciągu pierwszych dwóch stuleci istnienia Kościoła, Roczniki Humanistyczne, 1978, 4, s.1-12.