Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

A. B., Lascaux 4.0, Mówią Wieki, 2(685), 2017, s.5.

A. B., O mniemanej słowiańskości Swewów, Dziennik Literacki, 13, 1852, s.102-103.

A. B., [rec.] Schenkel D. K., Ćwiczenia greckie, przekł. Samolewicz K., Lwów 1879, Biblioteka Warszawska, 4(156), 1879, s.487-489.

A. B., Wiadomość o Wojciechu Mierze, Czasopismo Naukowe od Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1832, 1, s.173-184, www.wbc.poznan.pl.