Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Narecki Krzysztof, Język grecki - współczesna "koine" w terminologii medycznej, Roczniki Humanistyczne, 59, 2011, 8, s.151-165.

Narecki Krzysztof, Księga Heraklita z Efezu i jej losy, Roczniki Humanistyczne, 32, 1984, 3, s.5-20.

Narecki Krzysztof, Professor Henryk Podbielski - life, works and achievements, Forum Artis Rhetoricae, 2(37), 2014, s.7-18.

Narecki Krzysztof, [rec.] "Humanitas" grecka i rzymska. Materiały ze zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin 17-20 września 2003 roku, red. R. Popowski, Wyd. KUL, Lublin 2005, ss.260, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 3(38), 2005, s.269-273.

Narecki Krzysztof, Stosunek Heraklita z Efezu do wielkich przedstawicieli tradycyjnej kultury greckiej, Roczniki Humanistyczne, 35, 1987, 3, s.5-35.

Narecki Krzysztof, Wstęp, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.5-13.