Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- #E# -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Eckmann Augustyn, Bogactwo i ubóstwo w pismach świętego Augustyna, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.253-262.

Eckmann Augustyn, Dialog listowny św. Augustyna z Nektariuszem, Roczniki Humanistyczne, 32, 1984, 3, s.57-94.

Eckmann Augustyn, Kult męczenników afrykańskich w pismach św. Augustyna, Vox Patrum, 55, 30(2010), s.183-188.

Eckmann Augustyn, Starożytna rodzina grecka i rzymska, Vox Patrum, 8-9, 1985, s.29-50.

Eckmann Augustyn, Święty Augustyn o greckich autorach, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.149-157.