Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lutosławski Wincenty, Badania nad Platonem, Eos, 6(1900), 1, s.134-139, www.wbc.poznan.pl.

Lutosławski Wincenty, O wykształceniu klasycznym, Filomata, 1936, 86, s.201-206, www.wbc.poznan.pl.

Lutosławski Wincenty, Początki teoryi rewolucyi państwowych, Biblioteka Warszawska, 4(192), 1888, s.161-180.

Lutosławski Wincenty, Rozwój państw nowożytnych w obec teoryi Arystotelesa, Biblioteka Warszawska, 4(192), 1888, s.345-361.

Lutosławski Wincenty, Życie i działa Platona, Filomata, 1930, 15, s.243-259, www.wbc.poznan.pl.