Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Appian z Aleksandrii (Appianus), Historia rzymska, tom II, przeł. Ludwik Piotrowicz, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. De Agostini, Wrocław-Warszawa 2004, ss.338, (Arcydzieła Kultury Antycznej).

Appian z Aleksandrii (Appianus), Historia rzymska, tom I, przeł. Ludwik Piotrowicz, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. De Agostini, Wrocław-Warszawa 2004, ss.390.

Appian z Aleksandrii (Appianus), Historia rzymska, tom III, przeł. Ludwik Piotrowicz, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. De Agostini, Wrocław-Warszawa 2004, ss.490, (Arcydzieła Kultury Antycznej).