Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wilczyński Marek, Bracara regum - stolica hiszpańskich Swebów, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 39, 2009, s.193-211.

Wilczyński Marek, Czy istnieje starożytny panteon ojczysty Polaków?, Wiadomości Historyczne, 4(308), 56(2013), s.4-10.

Wilczyński Marek, Wielka wędrówka ludów - migracje w V wieku n.e., Mówią Wieki, 12(671), 2015, s.31-35.

Wilczyński Marek, Wisła w źródłach starożytnych, Pamiętnik Sandomierski, 1, 1993, s.7-19.