Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wiaderna - Kuśnierz Renata, Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906-1988), Studia Iuridica Lublinensia, 8, 2006, s.167-176.

Wiaderna - Kuśnierz Renata, Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku (zarys problematyki), Studia Prawnoustrojowe, 7, 2007, s.307-317.

Wiaderna - Kuśnierz Renata, Prawo rzymskie i romaniści na łamach lwowskiego "Przeglądu Prawa i Administracji", [w] Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65 rocznicę urodzin i 40 lecie pracy naukowej, red. Krzysztof Amielańczyk, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss.221-239.