Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Weyssenhoff Józef, Tanatos, Biblioteka Warszawska, 1(213), 1894, s.127-130.

Weyssenhoff Józef, Tanatos, [w:] Sikora I. (oprac.), Antologia liryki Młodej Polski, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss.343-346.

Weyssenhoff Józef, Z Grecji, Biblioteka Warszawska, 4(212), 1893, s.561-568.