Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wolanin Hubert, Fleksja w gramatyce starożytnej Grecji, Księg. Akadem., Kraków 2004, ss.313.

Wolanin Hubert, Kwalifikacja gramatyczna wybranych indeklinabilów w łacińskiej praktyce leksykograficznej, Polonica, 35, 2015, s.25-37, rcin.org.pl.

Wolanin Hubert, Lingwistyczny dydaktyzm "Nocy attyckich" Aulusa Gelliusza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 19, 2009, s.231-240.

Wolanin Hubert, Metajęzyk w "Hermeneutykach" Arystotelesa z perspektywy tłumacza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.47-60.