Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wójcik Andrzej, Audiencja u cesarzowej. Komentarz do wizerunku Liwii Druzylli w Owidiuszowej poezji z Pontu, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.259-271.

Wójcik Andrzej, "Cynthia prima ...". O problemach interpretacji elegii I 1 Propercjusza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 11, 1997, s.87-101.

Wójcik Andrzej, Dwie horacjańskie epody aktyjskie, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.133-153.

Wójcik Andrzej, Elegijny model życia w świetle I Księgi Elegii Tibullusa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 9, 1993, s.85-109.

Wójcik Andrzej, Horacy jako nadawca listu poetyckiego, Studia Classica et Neolatina, 1, 1994, s.9-24.

Wójcik Andrzej, Idea wiersza programowego w utworach wstępnych trzech elegików rzymskich (Tib. El. I 1, Prop. El. I 1, Owid. Am. I 1), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10, 1994, s.65-81.

Wójcik Andrzej, Jana Kochanowskiego "Lyricorum libellus" (Ody społeczno-polityczne i ody do przyjaciół), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.213-228.

Wójcik Andrzej, Tibullusa wiersz okolicznościowy na cześć Messali (Tib. I 7), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 8, 1991, s.77-90.

Wójcik Andrzej, Zwycięstwo Oktawiana pod Akcjum w elegiach Propercjusza. Część I, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 12, 1998, s.43-53.