Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lewandowski Ignacy, Antyk w "Lechiadzie" Alberta Inesa (1620-1658), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 3, 1977, s.181-192.

Lewandowski Ignacy, Epigramy żałobne Klemensa Janickiego (1516-1543), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.333-343.

Lewandowski Ignacy, Historiografia antyczna w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 12, 1998, s.65-75.

Lewandowski Ignacy, Jan Horowski, filolog klasyczny - uczony i pedagog. Wspomnienia ucznia w czterdziestą rocznicę śmierci, Symbolae Philologorum Posnaniensium, 26, 2016, 2, s.167-175, pressto.amu.edu.pl.

Lewandowski Ignacy, Leksykograficzne założenie i wzory "Słownika łacińsko-polskiego" Jana Mączyńskiego (1564), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 9, 1993, s.131-159.

Lewandowski Ignacy, Metodyka nauczania języków klasycznych na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1979, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 5, 1981, s.151-163.

Lewandowski Ignacy, Niezrealizowane plany i pozafilologiczne życie filologa klasycznego doc. dra hab. Jana Horowskiego (1909-1976), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 17, 2007, s.179-185.

Lewandowski Ignacy, Obraz dziejów Rzymu przedcesarskiego w świadomości autora "De viris illustribus Urbis Romae" (IV w.n.e.), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.177-188.

Lewandowski Ignacy, [rec.] Korneliusz Nepos, Żywoty wybitnych mężów, wstęp, komentarz, red. L. Winniczuk, PWN, Warszawa 1974, ss.2-8, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 21, 1976, s.268.

Lewandowski Ignacy, Recepcja rzymskich kompediów historycznych w dawnej Polsce (do połowy XVIII wieku), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1976, ss.172.

Lewandowski Ignacy, Szesnastowieczny przekład "Breviarium" Eutropiusza pióra Erazma Glicznera, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 1, 1973, s.165-174.