Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Aleksandrowicz Tadeusz, Antyk i współczesność: wokół pragmatyki tekstu antycznego (1 Tm 1, 17). Z badań nad tradycją antyczną na Górnym Śląsku, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.385-395.

Aleksandrowicz Tadeusz, Mennictwo Italików w okresie ich wojny przeciw Rzymowi w latach 91-88 p.n.e., Historia i Współczesność, 5, 1979, s.44-64.

Aleksandrowicz Tadeusz, O łacińskiej inskrypcji na katowickiej katedrze Chrystusa Króla, Wiadomości Archidiecezjalne, 5, 75(2007), s.288-295, http://www.wiadomosci.archidiecezja.katowice.pl/.

Aleksandrowicz Tadeusz, [rec.] Kaczanowicz W., Cesarz Probus, 276-282 n.e., Wyd. UŚ, Katowice 1997, ss.134, Pallas Silesia: antyk na Śląsku, 3, 1998, s.124-127.

Aleksandrowicz Tadeusz, [rec.] Prof. dr Ryszard Gansiniec. Z życia i twórczości. Materiały posesyjne, Wyd. Wszechnica Górnośląskiego Tow. Przyjaciół Nauk, Katowice 1997, ss.91, Pallas Silesia: antyk na Śląsku, 3, 1998, s.135-141.

Aleksandrowicz Tadeusz, [rec.] Studia nad kulturą antyczną, red. J. Rostropowicz, Opole 1997, ss.170, Pallas Silesia: antyk na Śląsku, 4-5, 1999, s.169-172.