Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Nalaczek Anna, Gawinecka - Mykaj Barbara, Żukow Walery, Zacniewski Robert, Kapuśnik Robert, Sikorska Alicja, Wpływ poszczególnych masaży ayurvendyjskich na zdrowie człowieka, [w:] Selected biomedical issues of the foundations of anatomy, physiology, pathology, pathophysiology, recreation, rehabilitation, nursing, physiotherapy, tourism, sport, sanatorium tourism and SPA, (ed.) Anna nazalek, Walery Żukow, Alicja Sikorska, Wyd. Univerity of Economics, Bydgoszcz 2009, ss.170-212.