Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wesoły Marian, Damon z Aten w świadectwach antycznych, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 16, 2004, s.205-212.

Wesoły Marian, Demokryt o pogodzie ducha, wychowaniu i polityce, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10, 1994, s.51-64.

Wesoły Marian, Epikureizm rzymski u Lukrecjusza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.91-111.

Wesoły Marian, Ku analitycznej interpretacji sylogistyki Arystotelesa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 9, 1993, s.21-45.

Wesoły Marian, Physis - anthropos - techne w koncepcji Arystotelesa, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.133-151.

Wesoły Marian, Przyczyna i wyjaśniania materialne według Arystotelesa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 12, 1998, s.3-24.

Wesoły Marian, Przyczyna i wyjaśnianie ejdetyczne według Arystotelesa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 11, 1997, s.17-37.

Wesoły Marian, [rec.] Niebywała konfabulacja. Zygmuntowicz D., Praktyka polityczna. Od "Państwa" do "Praw" Platona, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2011, ss.643, Peitho. Examina Antiqua, 1(3), 2012, s.255-265, peitho.amu.edu.pl.

Wesoły Marian, [rec.] Protagoras wydobyty z "Teajteta". Nerczuk Z., Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w Platońskim "Teajtecie" na tle myśli sofistycznej, Wyd. Nauk, UMK, Toruń 2009, ss.205, Peitho. Examina Antiqua, 1(1), 2010, s.169-173, peitho.amu.edu.pl.

Wesoły Marian, [rec.] Zrekonstruować "Metafizykę".Bigaj J., Zrozumieć "Metafizykę", t. 1 Rozszyfrowanie dzieła zwanego "Metafizyką" Arystotelesa, cz 1. Bibliofijska kompilacja i jej skutki, Toruń 2004, ss. 229; cz. 2 Elementy składowe i ich pochodzenie. Księgi centralne, Wyd. Rolewski, Toruń 2005, Peitho. Examina Antiqua, 1(2), 2011, s.221-229, peitho.amu.edu.pl.

Wesoły Marian, Tendencje wychowawcze i moralizatorskie w Ksenofontowym "Podręczniku łowiectwa", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 2, 1974, s.9-31.

Wesoły Marian, ϺΕΓΙΕΣΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ (Pl. Ap. 38a) - sedno życia i filozoficznego wyzwolenia Sokratesa, Peitho. Examina Antiqua, 1(2), 2011, s.93-109, peitho.amu.edu.pl.