Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Nowaszczuk Jarosław, Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu, Wydz. Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss.330, (Studia i Materiały nr 12).

Nowaszczuk Jarosław, Zniszczenie mantuańskiego posągu Wergiliusza - prerenesansowy skandal w relacji Wergeriusza Starszego, Studia Classica et Neolatina, 14, 2016, s.26-56.