Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lipiński Edward, Ammonite and Edomite personal names in the light of Assyro-Babylonian sources, Rocznik Orientalistyczny, 67, 2014, 2, s.36-45.

Lipiński Edward, Governors and high priests of Samaria and Jerusalem in the Persian period, Studia Judaica, 2(26), 2010, s.185-219, http://www.studiajudaica.pl/.

Lipiński Edward, Hurrians and their gods in Canaan, Rocznik Orientalistyczny, 69, 2016, 1, s.125-141, cejsh.icm.edu.pl; ro.czasopisma.pan.pl.

Lipiński Edward, Koral w słownictwie żydowskim, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Krzysztof Pilarczyk, t. 5, Wyd. Antykwa, Kraków 2010, ss.147-162.

Lipiński Edward, [rec.] Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss.222, Studia Judaica, 2(26), 2010, s.379-383, http://www.studiajudaica.pl/.

Lipiński Edward, Ugaryt i świat egejski, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 8, 1991, s.3-27.

Lipiński Edward, Utajone "tikkune soferin" i domniemane "atbasz", Studia Judaica, 1(25), 2010, s.1-25, http://www.studiajudaica.pl/.