Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Polański Tomasz, "Asclepius" 24b-26a - greckie pismo hermetyczne czy starożytna egipska apokalipsa?, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 31, 2003, s.33-43.

Polański Tomasz, Historia sztuki orientalnej w świetle greckich źródeł literackich okresu Cesarstwa. Zarys problematyki, [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.181-189.

Polański Tomasz, Krytyka bogactwa szat i dekoracji kościołów w kazaniu Asteriosa z Amazei "de divite et Lazaro", [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.263-277.

Polański Tomasz, Najstarsze ikony chrześcijańskie w starożytnych i współczesnych dyskusjach teologicznych i akademickich, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 46, 2015, s.143-156.

Polański Tomasz, Sacred Idols in the Alexandra of Lycophron, Prace Komisji Filologii Klasycznej, 34, 2005, s.5-10.