Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Nowak Maria, Losy macypacji i "testamentum per aes et libram" w okrsie pryncypatu i późnego cesarstwa w świetle dokumentów praktyki prawnej, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 2, s.241-259.

Nowak Maria, Miejsce prostytucji w ateńskiej sferze "sacrum" w okresie klasycznym, Zeszyty Prawnicze, 9, 1, 2009, s.123-145.

Nowak Maria, Titius heres esto. Rola praktyki prawnej w procesie tworzenia prawa w późnej starożytności, U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, 10, 2011, s.89-110.