Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Loska Elżbieta, "Aerarium" i przechowywanie aktów prawnych, Zeszyty Prawnicze, 13, 2, 2013, s.27-43, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.

Loska Elżbieta, "Insidiatorem interfici iure posse". Kontratypy jako sposób obrony w procesie - "Pro Milone" Cycerona, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.63-79.

Loska Elżbieta, Legat w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze, 3, 1, 2003, s.69-92.

Loska Elżbieta, Obowiązek niewolników obrony swego własciciela, Zeszyty Prawnicze, 4, 1, 2004, s.45-56.

Loska Elżbieta, [rec.] Jońca M., "Parricidium" w prawie rzymskim, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.350, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 1, s.481-484.

Loska Elżbieta, Ustawa julijska o przemocy publicznej - 6 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 5, 2, 2005, s.229-241.

Loska Elżbieta, Ustawa julijska o przemocy publicznej - 7 tytuł 48 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.301-307.

Loska Elżbieta, Zbrodnicze zamiary a istnienie obrony koniecznej w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze, 5, 1, 2005, s.69-82.