Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- #E# -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ejankowska Elżbieta, Dążenia emancypacyjne kobiet rzymskich na tle przemian politycznych i ekonomiczno-społecznych późnej republiki i pryncypatu, Studia Prawnoustrojowe, 7, 2007, s.137-155, dlibra.bg.uwm.edu.pl.

Ejankowska Elżbieta, Położenie prawne "filiae familias" i jej udział w obrocie prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i pryncypatu (zarys problematyki), Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.47-64.