Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wycisk Franciszek, [rec.] Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego, Toruń 1990, ss. 216, Białostockie Studia Prawnicze, 1, 1992, s.23-24.

Wycisk Franciszek, [rec.] Uwagi na marginesie tłumaczenia "Gai Institutiones". Instytucje Gaiusa. Tekst i przekład. Z języka łacińskeigo przełożył, wstępem i uwagami opatrzył W. Rozwadowski, Wyd. Ars boni ae aequi, Poznań 2003, ss.XXI+207, Zeszyty Prawnicze, 6, 2, 2006, s.327-349.