Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pacewicz Artur, Aleksander z Afrodyzji i jego "Komentarz do "Metafizyki" Arystotelesa", I 1 (1, 1-8, 18), Studia Antyczne i Mediewistyczne, 4(39), 2006, s.79-85.

Pacewicz Artur, Aleksandra z Afrodyzji "Komentarz" do "Metafizyki" Arystotelesa I 2 (8, 19 - 19, 20), Studia Antyczne i Mediewistyczne, 6(41), 2008, s.43-48.

Pacewicz Artur, Aleksandra z Afrodyzji "Komentarz" do "Metafizyki" Arystotelesa I 3 (19, 24-33, 5), Studia Antyczne i Mediewistyczne, 8(43), 2010, s.57-61.

Pacewicz Artur, Aleksandra z Afrodyzji "Komentarz" do "Metafizyki" Arystotelesa I 6, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 3(38), 2005, s.67-82.

Pacewicz Artur, Ethical dimension of time in Plato's 'Apology of Socrates', Peitho. Examina Antiqua, 1(2), 2011, s.123-137, peitho.amu.edu.pl.

Pacewicz Artur, O przyjemności (voluptas) w twórczości Kwintusa Horacjusza Flakkusa, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.219-232, www.depot.ceon.pl.

Pacewicz Artur, [rec.] Ahistoryczna wizja Platona i przedsokratyków. Rodziewicz A., Idea i forma. O fundamentach filozofii Platona i predokratyków, Wyd. Uniw. Wr., Wrocław 2012, Peitho. Examina Antiqua, 1(3), 2012, s.145-253, peitho.amu.edu.pl.

Pacewicz Artur, [rec.] Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku (IV w. p.n.e.), Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss.181, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 5(40), 2007, s.273-284.

Pacewicz Artur, [rec.] Pitagoreizm wypaczony. Izdebska A., Pitagoreizm. Jedno jako arche w metafizyce, antropologii i polityce, W-wa 2012, ss.215, Peitho. Examina Antiqua, 1(4), 2013, s.263-269, peitho.amu.edu.pl.

Pacewicz Artur, [rec.] Platon a zło (Skrzypek - Faluszczak J., Ocalenie od zła w filozofii Platona, Wyd. WAM, Kraków 2011, ss.262), Studia Philosophica Wratislaviensia, 4, 1, 2011, s.181-188.

Pacewicz Artur, [rec.] Świercz P., Jedność wielośc: świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego, Wyd. UŚ, Katowice 2008, ss.374, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 7(42), 2009, s.253-265.

Pacewicz Artur, "Tablica Kebesa" jako przykład alegorycznej popularności etyki w starożytności, Peitho. Examina Antiqua, 1(1), 2010, s.83-109, peitho.amu.edu.pl.

Pacewicz Artur, Zaginione pismo Arystotelesa "O filozofii", Peitho. Examina Antiqua, 1(3), 2012, s.169-197, peitho.amu.edu.pl.