Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lichański Jakub Z., Język, wartości i retoryka. Rozważania na marginesie logicznej i retorycznej analizy wyrażeń typu "etyka słowa", Forum Artis Rhetoricae, 4(43), 2015, s.91-105.

Lichański Jakub Z., [rec.] Śnieżewski St., Terminologia retoryczna w "Institutio oratoria" Kwintyliana, Kraków 2014; Marek Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy, księgi VIII. 6 - XII, wstęp, tłum., oprac. St. Śnieżewski, Kraków 2012, Forum Artis Rhetoricae, 2(45), 2016, s.76-77.

Lichański Jakub Z., Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. Rekonesans, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 38, 1994, s.45-53.