Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ganszyniec Ryszard, Adwent, Filomata, 1936, 85, s.147-152, www.wbc.poznan.pl.

Ganszyniec Ryszard, Dlaczego lecznica nazywa się szpitalem?, Filomata, 1939, 107, s.276-279.

Ganszyniec Ryszard, Exegi monumentum, Filomata, 1937, 91, s.435-444, www.wbc.poznan.pl.

Ganszyniec Ryszard, La double hache est elle un symbole religieux?, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, tom 1, Lwów 1925, ss.361-380.

Ganszyniec Ryszard, Nowa ortografia, Przegląd Klasyczny, 2, 1936, 7-8, s.513-515.

Ganszyniec Ryszard, O historję religji greckiej, Przegląd Historyczny, 6, 1926, 2, s.182-195.

Ganszyniec Ryszard, O pisownię imion greckich i rzymskich, Kwartalnik Klasyczny, 2, 1, 1928, s.44, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Ganszyniec Ryszard, Orszak Dionysosa w Polsce, Filomata, 1937, 90, s.415-419, www.wbc.poznan.pl.

Ganszyniec Ryszard, Pierwsza lekcja łaciny, Filomata, 1936, 86, s.195-201, www.wbc.poznan.pl.

Ganszyniec Ryszard, Pisownia imion greckich i łacińskich, Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, s.53-64, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Ganszyniec Ryszard, [rec.] Michałowski K., Organizacja badań archeologicznych Bliskiego Wschodu w Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego, Odb. z Biuletynu Historyji Sztuki i Kultury nr 2, rocznik 4, 1936, Przegląd Klasyczny, 2, 1936, 4, s.311-315.

Ganszyniec Ryszard, [rec.] Quintus Horatius Flaccus, Pieśni, Ksiąg czworo, przekł. i wstęp Hahn Tadeusz Felix, Lublin 1936, ss.144, Przegląd Klasyczny, 3, 1937, 1-4, s.254-256.

Ganszyniec Ryszard, [rec.] Smolka F., Jeszcze jedno ognisko kultury hellenistycznej: Dura - Europos, Eos 37, 1936, s.513-521, Przegląd Klasyczny, 3, 1937, 1-4, s.146.

Ganszyniec Ryszard, [rec.] Sokołowski F., Kult Dionysosa w Delfach, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dział I, t. 7, z. 2, Lwów 1936, ss.86, Przegląd Klasyczny, 3, 1937, 1-4, s.243-249.

Ganszyniec Ryszard, [rec.] Stein E., Ideały judaizmu, Wyd. Twa Krzewienia Nauk Judaistycznych w Polsce, seria popularno-naukowa t. 1, Warszawa 1939, ss.288, Przegląd Klasyczny, 5, 1939, 3-5, s.419-426.

Ganszyniec Ryszard, [rec.] Witkowski S., Epigraphische Studien zu den griechischen Inschriften Syrien (Extrait des Memoires de l'Institut Francais t.17, Melanges Maspero, vol. II, p. 185-200), Caire 1934, Przegląd Klasyczny, 1, 1935, 2, s.182-184.

Ganszyniec Ryszard, [rec.] Zieliński T., L'Empereur Claude et l'Idee de la domination mondiale des Juifs, Extrait de la Revue de l'Universitate de Bruxelles No. 2, 1927, s.21, Kwartalnik Klasyczny, 1, 3, 1927, s.256, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.