Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Arystoteles, Etyka (cz. 1), przeł. Sebastian Petricz, Druk. M. Jędrzejowczyka, Kraków 1618, ss.408.

Arystoteles, Etyka Eudemejska, I. 4, 1215 a20 - 1215 b14, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 3(28), 2010, przeł. Wojciech Wrotkowski, s.379-382.

Arystoteles, Oekonomiki, przeł. Sebastian Petricz, Druk. M. Jędrzejowczyka, Kraków 1618, ss.VIII+135.

Arystoteles, Zachęta do filozofii, PWN, Warszawa 1988, ss.XVII+57, (Biblioteka Klasyków Filozofii).