Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Głombiowska Zofia, Czas południa, Studia Classica et Neolatina, 2, 1995, s.11-43.

Głombiowska Zofia, Epitafium Reinholda Heidensteina, Studia Classica et Neolatina, 1, 1994, s.165-169.

Głombiowska Zofia, Horacjuszowe Neptunalia, Studia Classica et Neolatina, 1, 1994, s.25-40.

Głombiowska Zofia, Jak wyrazić wierszem miłość do dziewczyny? Wzór listu miłosnego, Studia Classica et Neolatina, 13, 2015, s.19-26.

Głombiowska Zofia, Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich", [w:] Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, red. J. Ciechowicz, Z Majchrowski, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, ss.35-62.

Głombiowska Zofia, Łacińska twórczość Andrzeja Zbylitowskiego?, Studia Classica et Neolatina, 11, 2014, s.57-77.

Głombiowska Zofia, O kilku fraszkach Jana Kochanowskiego, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.281-302.

Głombiowska Zofia, Pierwsza pieśń chóru w "Agamemnonie" Ajschylosa, Studia Classica et Neolatina, 8, 2006, s.23-41.

Głombiowska Zofia, Przyroda w zamechskim utworze Jana Kochanowskiego, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.215-227.