Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Golias Marian, Nauka języka łacińskiego w klasie II w świetle ankiety, Eos, 36, 1935, s.337-348.

Golias Marian, Nauka języków klasycznych w programie naszej szkoły średniej, Kwartalnik Klasyczny, 1, 1, 1927, s.16-26, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Golias Marian, Ostatnia wycieczka do Grecji, jej cel, organizacja i wyniki, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, 1, s.57-65.

Golias Marian, Pracownie filologiczne w szkołach średnich, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, s.339-342.

Golias Marian, [rec.] Cyceron, In Catilinam oratio prima habita in senatu, (oprac.) Olszowski M., Płock 1931, XXIV+58, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, 1, s.101-102.

Golias Marian, W odpowiedzi (na artykuł: Kaszyczko M., Wymogi konstrukcyjne od czytanki łacińskiej dla klasy I-szej gimnazjum), Eos, 36, 1935, s.205-208.

Golias Marian, Wstępna nauka języka greckiego: podręcznik dla czwartej i piątej klasy gimnazjów klasycznych dawnego i nowego typu, przystosowany do programu Ministerstwa W. R. i O. P., Wyd. K. S. Jakubowski, Lwów 1929, ss.196.