Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Popławski Mieczysław, Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, Nakł. Uniw. Lubelskiego, Lublin 1922, ss.397.

Popławski Mieczysław, O przekładaniu i przekładach, Kwartalnik Klasyczny, 1, 3, 1927, s.207-216, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Popławski Mieczysław, Triumf rzymski jako spełnienie devotio, Kronos: metafizyka, kultura, religia, 4(55), 2020, s.276-290.