Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pawlak Marcin, Herodes Attyk i Ateńczycy, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechny, 33, 2015, 2, s.3-32, repozytorium.umk.pl; apcz.pl.

Pawlak Marcin, [rec.] Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosograficzne, Kraków 2001, ss.518, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 2, 2002, s.185-188.