Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wołodkiewicz Witold, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, 8-9(404-405), 35(1991), s.64-65.

Wołodkiewicz Witold, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, 9-10(417-418), 36(1992), s.44-46.

Wołodkiewicz Witold, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, 10(406), 35(1991), s.44-45.

Wołodkiewicz Witold, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, 3-4(435-436), 38(1994), s.77-80.

Wołodkiewicz Witold, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, 9-10(429-430), 37(1993), s.69-72.

Wołodkiewicz Witold, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, 3-4(399-400), 35(1991), s.47-48.

Wołodkiewicz Witold, Edward Gintowt - w dwudziestolecie śmierci, Czasopismo Prawno - Historyczne, 39, 1987, 1, s.161-169.

Wołodkiewicz Witold, Ignacego Krasickiego Dialog Demostenesa z Cyceronem, [w:]Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Liber, Warszawa 2004, ss.573-584.

Wołodkiewicz Witold, In Memoriam. Józef Mélèze-Modrzejewski (1930-2017), Czasopismo Prawno-Historyczne, 70, 2018, 1, s.375-382.

Wołodkiewicz Witold, "Lex retro non agit". Sformułowanie w polskiej doktrynie prawniczej, Zeszyty Prawnicze, 1, 2001, s.103-122.

Wołodkiewicz Witold, The continuity of Roman law in the system of the civil law in socialist countries, [w] Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la eseñanza (1936-1986), tom 2, Artes Gráficas Benzal, Madrid 1988, ss.1091-1106.