Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lilien Henryk, [rec.] Macaulay T., Pieśni starorzymskie, przekł. Paulina Klarfeldówna, nakładem Filomaty, Lwów, Uniwersytet, Lwów 1936, Przegląd Klasyczny, 3, 1937, 5-6, s.521-522.

Lilien Henryk, [rec.] Terlikowski F., Życie publiczne, prywatne i umysłowe starożytnych Rzymian i Greków - do użytku młodzieży szkolnej, Lwów, ss. 180, Kwartalnik Klasyczny, 1, 1, 1927, s.57-59, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.