Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Linderski Jerzy, Państwo o kolegia. Ze studiów nad historią rzymskich stowarzyszeń u schyłku republiki, Nakł. UJ, Kraków 1961, ss.122.

Linderski Jerzy, Świadectwo Askaniusza o położeniu prawnym kolegiów u schyłku republiki, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.133-141.

Linderski Jerzy, The augural law, [w:] Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II, tom 16.3, Berlin - New York 1986, ss.2146-2312.

Linderski Jerzy, Three trials in 54 B.C.: Sufenas, Cato, Procilius and Cicero, 'Ad Atticum' 4, 15, 4, [w:] Studi in onore di Edoardo Volterra, v. 2, Milano 1971, ss.281-302.