Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gillmeister Andrzej, Księgi sybillińskie w starożytnym Rzymie, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 1, 2005, s.3-12.

Gillmeister Andrzej, Kult Pudicitia Plebeia jako przykład dualizmu patrycjuszowsko-plebejskiego w religii rzymskiej w okresie republiki rzymskiej, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.97-101.

Gillmeister Andrzej, Metus gallicus i libri sibillini: kilka uwag politycznych o społecznych przyczynach prodigium, In Gremium, 1, 2007, s.7-19.

Gillmeister Andrzej, Ofiara i rytuał w religii rzymskiej we współczesnych badaniach. Rekonesans, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.73-84, apcz.pl.

Gillmeister Andrzej, [rec.] Franczak A., Oblicza Wenus. Bogini i jej święta w Rzymie, Kraków 2013, Wieki Stare i Nowe, 6(11), 2014, s.153-158.