Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wierzyński Kazimierz, A word to Orphists, [w:] Postwar Polish poetry. An anthology selected and edited by Czesław Miłosz, Univ. od California Press, Berkeley etc. 1983, ss.14-15.

Wierzyński Kazimierz, Ballada o Kartaginie, [w:] Wierzyński K., Wybór poezji, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1991, ss.49-50.

Wierzyński Kazimierz, Orfeusz, [w:] Wierzyński K., Wybór poezji, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1991, ss.186-187.

Wierzyński Kazimierz, Rozmowa z Orfeuszem, [w:] Wierzyński K., Wybór poezji, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1991, ss.362-364.

Wierzyński Kazimierz, Słowo do orfeistów, [w:] Wierzyński K., Wybór poezji, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1991, ss.407-408.